öhdə

is. <ər.> Öz üzərinə götürülən və yerinə yetirilməsi vacib olan vəzifə; təəhhüd, borc. Öhdəsində qalmaq – himayəsində, iaşəsində olmaq, boynunda olmaq. <Nuriyyə:> Ata-anamın vəfatından sonra səkkiz yaşında bir uşaq öhdəsində qaldım. İ. Ə.. Öhdəsində olmaq – bir vəzifə olaraq üzərində olmaq, boynunda olmaq; ixtiyarında, idarəsində olmaq. <Məktəblərin> xərci dövlət xəzinəsinin öhdəsində idi. C. M.. Körpü xüsusi tapşırıq ilə Nərimanın dəstəsinin öhdəsində idi. M. C.. Öhdəsindən gəlmək – 1) bir işi yerinə yetirməyə gücü çatmaq, edə bilmək, bacarmaq. Vəzifənin öhdəsindən gəlmək. – Mehriban bu çətin işin öhdəsindən gələ biləcəkdimi? H. Seyidbəyli. <Xanım:> Mən dedim o, bu işin öhdəsindən gələ bilməz. M. Dilbazi; 2) mübarizədə və ya başqa bir işdə üstün gəlmək, bacara bilmək, gücü çatmaq. <Kərbəlayı Fatma xanım:> Mən hacının öhdəsindən gələ bilmirəm. . C. M.. <Çərkəz bəy:> <Camaatın> öhdəsindən gələ bilməyirəm. . Ə. H.. // məc. Dərsini vermək, divan tutmaq. Onun öhdəsindən yaxşı gəldilər. Öhdəsinə qoymaq (buraxmaq, atmaq) – birinin boynuna qoymaq, üzərinə qoymaq, tapşırmaq. Məsuliyyəti başqasının öhdəsinə qoymaq (buraxmaq). – <Pristav:> Turaclılarla haqqhesab çəkməyi qoy mənim öhdəmə. Ə. Vəl.. Babacan . . evin iş-gücünü həmişəlik qızının öhdəsinə atmışdı. Ə. Ə.. Öhdəsinə düşmək – üzərinə düşmək, boynunda olmaq, yerinə yetirilməli olmaq. <Fəxrəddin:> Öz boynumu öhdəmə düşən məsuliyyətdən kənara çəkmək istəmirəm. M. S. O.. Öhdəsinə götürmək (almaq) – yerinə yetirməyi bir vəzifə olaraq boynuna götürmək, boyun olmaq, söz vermək, üzərinə götürmək. <Məhərrəm bəy:> Əlbəttə, hər bir xərci öhdəmə götürürəm. . S. S. A..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • öhd — eləməg: (Cəlilabad, Salyan) çatdırmaq, yetirmək. – Də:rman yaxşı atey (üyüdür), öhd eləməg olmey ki, dəni tökəsən (Cəlilabad) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • OHD — Optique hertzienne diélectriques Optique Hertzienne Diélectriques ou OHD est un colloque international placé sous le patronage du groupement AMPERE. Il s adresse aux chercheurs et ingénieurs des organismes de recherche publics et privés qui s… …   Wikipédia en Français

  • OHD — Aеродром Св. Апостол Павле Oxpид Flughafen Apostel Paulus Ochrid …   Deutsch Wikipedia

  • OHD — Overhead (Business » Accounting) Overhead (Governmental » US Government) *** Office of Hydrologic Development (Academic & Science » Ocean Science) *** Office of Hydrologic Development (Governmental » US Government) * Occupational Health Dynamics… …   Abbreviations dictionary

  • OHD — hydroxylase deficiency; hydroxyvitamin D; Office of Human Development; Ondine Hirschsprung disease; organic heart disease …   Medical dictionary

  • OHD — Ohrid, Yugoslavia internationale Flughafen Kennung …   Acronyms

  • OHD — Ohrid, Yugoslavia internationale Fughafen Kennung …   Acronyms von A bis Z

  • OHD — abbr. Office of Hydrologic Development …   Dictionary of abbreviations

  • OHD — • hydroxylase deficiency; • hydroxyvitamin D; • Office of Human Development; • Ondine Hirschsprung disease; • organic heart disease …   Dictionary of medical acronyms & abbreviations

  • OHD —    Optical Hard Drive …   IT glossary of terms, acronyms and abbreviations

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.